Hoàng Sơn Vĩnh Long

Sản phẩm dùng khá tốt, mình đã gắn thử trước cho chiếc AB ,thấy rất hiệu quả và đã gắn cho ba và chị thấy tiết kiệm rất hiệu quả. 

Facebook