Hoàng Sơn Vĩnh Long

 Very good....cảm ơn sản phẩm của công ty thật là tốt .nhận đc rồi lắp đc rồi nó tự lấy gió hay quá đi đều ga 70km 1lít .

Facebook