Hoàng Sơn Vĩnh Long

Mình đã sử dụng qua,gắn cho chiếc ware đi tốt lắm ,rất tiết kiệm,cac bạn cứ gắn đi mình sử dụng 4 tháng nay thấy rất hiệu quả

Facebook